zaterdag 9 augustus 2014

NATUUR BELEID

Nederlands natuurbeleid:
 Bescherming van afzonderlijke ecosystemen is belangrijk, maar nog niet voldoende. Natuurgebieden die niet met andere gebieden in verbinding staan zijn kwetsbaar. Zeldzame dieren en planten lopen in kleine en geïsoleerde gebieden een groter risico op uitsterven. Daarom streeft de Nederlandse overheid ernaar om grote natuurgebieden te realiseren en deze gebieden onderling te verbinden: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
 De nationale parken in Nederland vormen een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en zijn onderdeel van de Natura 2000 gebieden
 In 2018 moet de totale oppervlakte van de EHS circa 750.000 hectare bedragen (dat is ongeveer 18% van Nederland). Daarbij komen nog ruim zes miljoen hectare natte natuur: meren, rivieren en de Nederlandse delen van de Noordzee en de Waddenzee. De EHS vormt de ruggengraat van de Nederlandse natuur. De EHS moet het duurzaam voortbestaan van de gewone én de bijzondere planten en dieren in Nederland mogelijk maken. De nationale parken behoren bijna helemaal tot de EHS. Ze staan ook wel bekend als 'de parels van de EHS', vanwege de mooie natuur en het publieksvriendelijke karakter. Gezamenlijk beslaan de parken zo'n 120.000 hectare, dat is bijna 3% van Nederland.
Een heel goed streven, alleen lees je dat er steeds meer Natuurgebieden in de knel komen door geld gebrek en daar waar wel geld is verstrekt uit de Europese Unie pot, zie je gebieden dusdanig commercieel ingericht worden, dat dat ook niet echt opschiet. Neem de Oostvaardersplassen, waar ze een heel Bos hebben weg gekapt en ervoor in de plaats een gebied komt met allerlei voorzieningen voor de dagjes toeristen, fietspaden, wandelpaden etc. en naar mijn bescheiden mening schiet dat niet echt op voor de dieren in de natuur, die constant verstoord gaan worden in hun doen en laten !! Dus het aantal soorten zal drastisch terug gaan lopen !! Wat nu al het geval is trouwens, als vogelspotter heb je daar nog weinig te zoeken het is/wordt te commercieel.
 Voorheen ging ik er vaak met plezier naartoe, maar de afgelopen 2 jaar, weinig meer geweest, toen ik er dit jaar weer is naar toe ging, ben ik me een ongeluk geschrokken, zoveel was er omgehakt !!

 Zo ie zo valt het op hoeveel Bomen er gekapt worden de afgelopen tijden, alleen al in de Flevopolder hebben honderden zo niet duizenden bomen het moeten ontgelden, een vreselijk gezicht was dat al die stapels boomstammen langs de weg !!

 Vraag me dan ook af waar men mee bezig is en wie dat allemaal ten uitvoer laat brengen, in ieder geval hou je je hart vast hoe dat allemaal gaat aflopen, hoor het van meerder mensen door het land heen, dat dat ook in hun omgeving plaats vindt.

De Europese Unie investeerd in z'n platteland, ja, ja, mooie woorden, maar als dat allemaal op commerciele basis ten uitvoer wordt gebracht, zal er wat betreft de verscheidenheid aan Vogels en andere Diersoorten niet op voorruit gaan !!  

 Gelukkig is er op m'n vaste stekkie nog niets veranderd, helaas staan de slik-zandplaten nog steeds onder water, maar ja, wat wil je met al die tropische stortbuien dit jaar. Dus het kleinere soort steltlopers zijn er nog steeds niet, helaas.

 Maar al met al is blijft het geweldig om de wel aanwezige vogels te observeren :-DNATUURLIJKE KUNSTBIJNA BOVEN .

GROEN MINI KIKKERTJE

SLOBEENDWIE IS DAAR ZO VROEG, LIJKT DE KLEINE KARAKIET ZICH AF TE VRAGEN

KUIFEENDJE

KUIFEEND

SLOBEEND

WAKKER WORDEN

MEERKOET HAD ER AL VROEG DE VAART IN

VLIEGENDE MEERKOETEN ZIE JE NIET VAAK

EVEN UITREKKEN HOOR

FAMILIE ZWAAN KWAM WAS ER OOK AL VROEG BIJ. ALTIJD ZWEMT HET WITTE JONG TUSSEN DE BEIGE JONGEN, LIJKT WEL EEN SOORT VAN BESCHERMING.

EEN GOEDEMORGEN DAARBOVEN :-D

KWIKKIE AAN HET ONTBIJT

HET WAS WINDSTIL, ZODAT JE MOOIE SPIEGELBEELDEN KREEG, ZOALS BIJ DEZE FUUT

AALSCHOLVER OP WEG OM Z'N ONTBIJT TE VANGENKLEINE KARAKIET NOG WAT SLAPERIG

EEN FAMILIE PIMPELMEES KWAM WAT OCHTEND GYMNASTIEK DOEN IN HET BOOMPJE VOOR DE HUT :-D

Pimpelmezen zijn behendige buitelaars die zelfs op de dunste twijgjes nog voedsel kunnen zoeken.

Pimpelmezen broeden in natuurlijke holten van bomen en in nestkasten.

Pimpelmezen eten: Insecten, Spinnen, Bladluizen, Nectar, Zaden en Pinda's.


De Meerkoet komt in geheel gematigd Europa en Azië voor.

KRAKEENDJE. Krakeenden komen in Europa vooral in de gematigde regio's voor. Krakeenden zijn vooral planteneters, maar enig dierlijk voedsel is hen niet vreemd. Het kan zijn dat dit deels 'per ongeluk' wordt gegeten, doordat bijvoorbeeld waterinsecten zich in de vegetatie ophouden.

LEPELAAR. Eet Insecten en de Larven ervan, eet ook kleine Visjes, Amfibieën en Waterslakken

Zwanen zijn met hun lange hals gespecialiseerd in het grondelen naar waterplanten op diepten waar grondelende eenden niet meer bij kunnen komen. Zo komen knobbelzwanen bijna overal voor waar water te vinden is. Het grote nest van takjes en waterplanten wordt in de buurt van het water gemaakt, soms in een rietkraag.

KLEINE VOS. Het mannetje van de Kleine Vos verdedigt vanaf de middag een territorium vanaf een beschutte zonnige plek in de buurt van brandnetels.

WITTE KWIKSTAART, EN DAAR WAS HIJ WEER, VOOR ME IN DE BOOM

KLEINE KARAKIET

LIET ZICH OOK REGELMATIG ZIEN

REKKEN EN........

STREKKEN. GRAUWE GANZEN

JUVENIEL LEPELAAR ZAG ER AL VROEG WEER HEEL ONDEUGEND UIT, HAHA. JUVENIELE LEPELAARS HEBBEN EEN SOORT PIEPEND GELUID, DAT ZE OOK VEELVULDIG LATEN HOREN, VOORAL ALS ZE BIJ MA OF PA OM EEN HAPJE BEDELEN.


VISDIEFJES ZIJN ZO SUPERSNEL

LEPELAAR

LEPELAARS

OEPS, DAT GING EVEN MIS DE LANDING

GOEDEMORGEN, WE ZIEN JE HEUS WEL HOOR !! GRAUWE GANZEN

JUVENIELE LEPELAAR

FUUT HEEFT Z'N ONTBIJT OOK AL GEVANGENHAP..........

SLIK........


EN DAAR KRIJG JE EEN ENERGIE VAN !!

OPEENS SPRONG ER EEN KARPER LANGS DE POTEN VAN DE LEPELAAR OMHOOG, DAAR SCHROK HIJ EVEN VAN.VISDIEFJE

LEPELAAR, Eurasian Spoonbill , Platalea leucorodia

JUVENIEL LEPELAAR

EN DAAR KWAMEN HELAAS DE WOLKEN ALWEER AAN :-(

VISDIEFJE, STAAT OOK OP DE RODE LIJST.http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/wet_en_regelgeving/rode_lijst/vogels_op_de_rode_lijst

KLEINE KARAKIET HAD SNEL IN DE GATEN DAT HIJ IN EEN INSECTEN PARADIJSJE ZAT EN GING DAN OOK LUSTIG AAN HET HAPPEN.

GROTE WITTE ZILVERREIGER


MEERKOET

WAT DOET DIE NOU ??

DAT WAS SNEL DUIDELIJK


VROUWTJE HEEFT HET NIET MAKKELIJK TIJDENS DE PARING, NET ALS BIJ EENDEN, WORDT ZE CONSTANT ONDER WATER GEDRUKT

EVEN LUCHT HAPPEN


EN NA AFLOOP EVEN IN BAD


KIEVIT, NOG NIET VEEL IN AANTAL, VANWEGE HET NOG ONDERSTAAN V/D ZANDBANKEN.


VEEL WATERPRET, IN HET WARME WEER

https://www.sovon.nl/soort/1610

Grauwe Gans nog geen drie decennia geleden een zeer zeldzame broedvogel, die plaatselijk zelfs werd uitgezet om te voorkomen dat de soort uit Nederland zou verdwijnen. Inmiddels broeden er in Nederland meer dan 25.000 paren en vestigt de soort zich nog steeds op nieuwe plaatsen.

ATALANTA. Ieder jaar vliegen grote aantallen atalanta’s uit Zuid-Europa naar Nederland en brengen hier een of meer nieuwe generaties voort. De atalanta is een opvallende trekvlinder met een spanwijdte van 5-6 centimeter.

BLAUWE REIGER. In de vlucht houdt de blauwe reiger de lange hals opgevouwen in een S-vorm. De vogel heeft een trage vleugelslag, waarbij de vleugels voortdurend gebogen zijn.

ONDERONSJE


Lepelaars vinden hun voedsel in ondiep water, waar ze hun snavel zijwaarts doorheen bewegen, om op deze manier op de tast allerlei prooidieren te vangen. In de speciale snavel is een soort zeefmembraan aanwezig, waarmee de lepelaar, door een bundeling van zenuwen, over een ultra-gevoelig eet gereedschap beschikt.


KLEINE VOS


RODE HEIDELIBELLE'S ZIE JE ERG VEEL VLIEGEN IN HET GEBIED

PAS NEERGEZET HET BANKJE, NOG EVEN EN JE ZIET HEM NIET MEER.

LANDING


EEN STUKJE BOS, MET GROTE OUDE BOMEN

BONT ZANDOOGJE, DIE ZIE JE VEEL TEGENWOORDIG

FAVORIETE PLANT BIJ SLAKKEN

EN NOG STEEDS EEN STUKJE HERFST IN DE ZOMER.

DEZE SPRINKHAAN NOG NET KUNNEN KIEKEN VOOR HIJ WEER WEGSPRONG.

FLOWER POWER

BLOEDRODE HEIDE LIBELLE


EN NOG EEN STUKJE VROEGE HERFST