maandag 22 september 2014

DE GROENE JONKER

Afgelopen week is naar een ander gebied getrokken in de hoop dat daar wat meer soorten vogels zouden zitten. Maar helaas ook daar was het super rustig :-(

Naar de Groene Jonker geweest in Zuid-Holland, hopende Steltkluten te zien, helaas niet gezien. Maar al met al is het een mooi gebied en het was heerlijk rustig wandelen, super warm was het en vrij heiig, maar dat kon de pret niet drukken en toch wel wat leuke opname's gemaakt, vooral Ganzen waren goed vertegenwoordigt en vlogen op en aan.

Op de heenweg nog een stel ondefinieerbare Ganzen tegen gekomen in een weiland. Ook een stel "vreemde" Vogels, die over de Groene Jonker heel erg laag over kwamen vliegen, Vliegtuigen, dus ook even een Vliegtuigspotter geweest, haha.

Er zaten ontzettend veel Blauwe Reigers en sommigen zaten te puffen in de Zon van de hitte. 

Voor herhaling vatbaar om daar wat vaker rond te gaan dwalen :-D
BLAUWE REIGER


NIJLGANZEN

NIJLGANZEN

NIJLGANS

NIJLGANS

GRAUWE GANS

GRAUWE GANZEN

GRAUWE GANZEN, OPVLIEGEND UIT HET RIET

GRAUWE GANZEN

GRAUWE GANZEN

GRAUWE GANZEN

GRAUWE GANS

VREEMDE VOGEL

GRAUWE GANS & NIJLGANZEN

GRAUWE GANZEN


ER WORDT HEVIG GERUID, OVERAL VEREN TE ZIEN

BLAUWE REIGER

BLAUWE REIGER


VEELLLLLL BLAUWE REIGERS EN OOK GROTE WITTE REIGERS ZATEN ER TUSSENKIEVITDIVERSE SOORTEN MEEUWEN WAREN ER TE ZIEN

BERGEEND, De Bergeend (Tadorna tadorna) is een halfgans, een eendachtige watervogel die qua formaat tussen een gans en een eend in zit.

UITZICHT VANAF M'N STEKKIEGRAUWE GANZEN BIJ ZONSONDERGANGwoensdag 10 september 2014

Rustig in de Polder

Alles stond nog steeds onder water, toen ik de laatste keer op m´n favoriete stek was, alweer een paar weken geleden, dus wel tijd om na een poosje droogte weer is te gaan kijken of er inmiddels meer Vogels zijn als de zandbanken hopelijk boven water staan.

Afgelopen keer was het erg stil wat Vogels betreft, wel een kudde Aalscholvers die in ene met z´n allen te voorschijn kwamen en Visjes opdreven, een Grote Witte Zilverreiger landend voor m´n neus en natuurlijk wat kleurige natuur, waaronder een paar Vlinders.

Dus hier een verlaat update´tje, en wat technische info voor Emir, tot aan de Slak(kenhuisje) zijn de foto's gemaakt met de D300s met de 500 mm lens, vanaf de Slak met de D90, 300 mm lens,  :-D

Visdieven komen voor in het grootste deel van Amerika, Azië en Europa van ongeveer de noordpoolcirkel tot aan de kreeftskeerkring. Het is het wijdst verspreide lid van de familie der Sternidae.

GROTE WITTE ZILVERREIGER


AALSCHOLVER

GROTE WITTE ZILVERREIGER

De grote zilverreiger is van oorsprong een vogel uit het mediterrane gebied. Door het beschikbaar komen van geschikte leefgebieden heeft deze hagelwitte reiger zijn verspreiding inmiddels uitgebreid tot in Nederland.

Jaarvogel. Zeer schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in klein aantal

De Aalscholver is een beschermde vogelsoort krachtens de Europese Vogelrichtlijn, de Bern-conventie, het AEWA-verdrag en de Nederlandse Flora- en faunawet.

Zijn voedsel bestaat uit levende vis, zoals voorn, baars, snoekbaars en paling. Hij eet dagelijks zeker 500 gram vis. Dit kan in de broedtijd oplopen tot 1000 gram per vogel als zij de zorg hebben voor een nest met drie halfvolgroeide jongen. Daarom wordt de aalscholver door beroepsvissers wel beschouwd als een van de oorzaken van de achteruitgang van de Palingstand, maar ieder wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt.

HET VISDIEFJE GRIJPT OOK ZIJN KANS

JIPPIEEEEEEEEEEEE, DAT GAAT LEKKER......


AALSCHOLVERS HEBBEN EEN HELE MOOIE KLEUR OGEN, OM JALOERS OP TE WORDENKLEIN KOOLWITJE. DANKJEWEL KEES!!

De Distelvlinder (Vanessa cardui, syn. Cynthia cardui) is een dagvlinder uit de familie van de Aurelia's (Nymphalidae), onderfamilie Nymphalinae. In Nederland en België is de distelvlinder vooral bekend als trekvlinder die in sterk wisselende aantallen passeert. Zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam van deze soort verwijzen naar het geslacht van de distels (Carduus), een van de waardplanten van de distelvlinder.

Distelvlinders komen overal ter wereld voor, behalve op Antarctica en in Zuid-Amerika. De vliegtijd in de Benelux is van mei tot oktober, in tropische gebieden is hij heel het jaar door te vinden.

De Vlinders die we in Europa zijn in het algemeen afkomstig uit Centraal-Afrika en in mindere mate Noord-Afrika en Zuid-Europa, waar de soort overwintert.

In de voorzomer trekken de Vlinders naar noordelijker streken, (tot in Scandinavië toe) en planten zich hier voort. Hij laat zich daarbij door gunstige wind meevoeren. Soms is er september en oktober een kleine tweede generatie. De aantallen kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. In 2009 vond er bijvoorbeeld een enorme invasie van distelvlinders plaats, nadat de weersomstandigheden in het Atlasgebergte gunstig waren geweest (veel regen), en de wind in het voorjaar gunstig was. In het najaar vindt remigratie plaats, al is niet duidelijk in hoeverre die vanuit Nederland en België succesvol is.

De Atalanta (Vanessa atalanta) of admiraalvlinder of nummervlinder is een van de meest voorkomende vlinders in België en Nederland.

De gehakkelde Aurelia (Polygonia c-album) is een dagvlinder uit de familie Nymphalidae, onderfamilie Nymphalinae (aurelia's of schoenlappers). Deze middelgrote Vlinder komt voor in een groot deel van het Palearctisch gebied en zijn verspreidingsgebied breidt zich onder invloed van de klimaatverandering steeds verder uit naar het noorden.

De Atalanta is een opvallende trekvlinder met een spanwijdte van 5-6 centimeter. In Nederland komen twee generaties per jaar voor. De eitjes worden een voor een op de brandnetel afgezet.

De DISTELVLINDER Komt voor in halfnatuurlijke graslanden, in ruigten, bloemrijke tuinen etcetera.

KLEIN GEADERD WITJE

KRUIS SPIN ??

BIJNA HET HELE JAAR DOOR VEEL PADDENSTOELEN, DOOR HET VOCHTIGE WEER

HERFST IN AANTOCHT

FAMILIE KNOBBELZWAANKNOBBELZWAAN

KNOBBELZWAAN KINDEREN